06/10/2023 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Viên thị biệt nghiệp
題袁氏別業

Tác giả: Hạ Tri Chương - 賀知章

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 09:07

 

Nguyên tác

主人不相識,
偶坐為林泉。
莫謾愁沽酒,
囊中自有錢。

Phiên âm

Chủ nhân bất tương thức,
Ngẫu toạ vị lâm tuyền.
Mạc mạn sầu cô tửu,
Nang trung tự hữu tiền.

Dịch nghĩa

Ta chưa hề biết chủ nhân,
Chỉ vì thích suối rừng mà tình cờ ngồi bên nhau.
Xin đừng buồn phiền về việc mua rượu,
Vì trong túi đang có sẵn tiền.

Bản dịch của mailang

Chủ nhân vốn chẳng biết,
Ngồi đại chỗ lâm tuyền.
Chớ lắm sầu mua rượu,
Túi đeo sẵn có tiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Tri Chương » Đề Viên thị biệt nghiệp