14/08/2020 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Võng này đan sợi đay già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 19:56

 

Võng này đan sợi đay già,
Em đi kén võng đã ba năm chầy.
Đôi ta chung mẹ, chung thầy,
Đêm trăng chung võng vơi đầy thuỷ chung.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Võng này đan sợi đay già