31/07/2021 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thước sào 2
鵲巢 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:18

 

Nguyên tác

維鵲有巢、
維鳩方之。
之子于歸、
百兩將之。

Phiên âm

Duy thước hữu sào,
Duy cưu phương chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng tương chi.

Dịch nghĩa

Con chim thước có ổ,
Con chim cưu giành làm của mình có.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Hằng trăm cỗ xe tiễn đưa dâu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim thước có cái ổ xinh,
Cưu đà làm của mà tranh ở vào.
Nay nàng lấy bậc chư hầu,
Hàng trăm xe ngựa đưa dâu rõ ràng.
Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc hứng.

phương: có.
tương: tống đưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thước sào 2