07/12/2021 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi Ngũ Lục đồ bình phong các phú nhất vật đắc Ô Tôn bội đao
崔五六圖屏風各賦一物得烏孫佩刀

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 16:58

 

Nguyên tác

烏孫腰間佩兩刀,
刃可吹毛錦為帶。
握中枕宿穹廬室,
馬上割飛翳螉塞。
執之魍魎誰能前,
氣凜清風沙漠邊。
磨用陰山一片玉,
洗將胡地獨流泉。
主人屏風寫奇狀,
鐵鞘金鐶儼相向。
回頭瞪目時一看,
使予心在江湖上。

Phiên âm

Ô Tôn[1] yêu gian bội lưỡng đao,
Nhận khả xuy mao cẩm vi đới.
Ác trung chẩm túc khung lư thất,
Mã thượng cát phi ế ông tái.
Chấp chi võng lượng thuỳ năng tiền,
Khí lẫm thanh phong sa mạc biên.
Ma dụng âm sơn nhất phiến ngọc,
Tẩy tương Hồ địa Độc Lưu[2] tuyền.
Chủ nhân bình phong tả kỳ trạng,
Thiết sao kim hoàn nghiễm tương hướng.
Hồi đầu trừng mục thì nhất khan,
Sử dư tâm tại giang hồ thượng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lưng người Ô Tôn đeo hai đao
Lưỡi sắc đứt lông gấm làm dải
Chuôi cầm thay gối ngủ trong lều
Phi ngựa chém băng trên đồn ai
Đeo dao ma quái chạy tan tác
Ngời ngời ánh thép loá biển cát
Phiến ngọc non âm làm đá mài
Nghiêng sông Độc Lưu rửa mới sạch
Bình phong chủ nhân vẽ kỳ lạ
Bao sắt vòng vàng khéo điểm tô
Quay đầu chăm chú không chớp mắt
Lòng ta chợt nảy thú giang hồ
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Bộ lạc du mục ở bắc dãy núi Thiên Sơn.
[2] Tên sông, nay ở Thiên Tân có thôn Độc Lưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Thôi Ngũ Lục đồ bình phong các phú nhất vật đắc Ô Tôn bội đao