03/10/2022 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư quy
思歸

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2008 03:29

 

Nguyên tác

百歲能堪幾別離,
異鄉久客未成歸。
春深庭院槐陰合,
日暖池塘柳絮飛。
萬斛鄉愁難當酒,
三分病骨不勝衣。
黃塵無限都門外,
早趁南薰賦式微。

Phiên âm

Bách tuế năng kham kỷ biệt ly,
Dị hương cửu khách vị thành quy.
Xuân thâm đình viện hoè âm hợp,
Nhật noãn trì đường liễu nhứ phi.
Vạn hộc hương sầu nan đáng tửu,
Tam phân bệnh cốt bất thăng y.
Hoàng trần vô hạn đô môn ngoại,
Tảo sấn nam huân phú “Thức vi[1]”.

Dịch nghĩa

Trong một trăm năm có thể chịu được mấy lần ly biệt?
Quê người làm khách đã lâu không về được.
Sắc xuân in đậm nơi viện đình, bóng hoè tụ lại,
Trời ấm chốn ao hồ, tơ liễu khô bay.
Muôn chén buồn nhớ quê khó nâng chén rượu uống,
Ba phần xương cốt đã nhuốm bệnh không mặc nổi áo.
Bụi vàng vô hạn đều ở ngoài cửa thôi,
Sớm đón gió nam mà hát bài “Thức vi”.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ly biệt trăm năm mấy lượt đây?
Xứ người làm khách đã lâu ngày.
Xuân nồng đình viện hoè râm toả,
Ngày ấm ao hồ liễu nhứ bay.
Vạn hộc sầu quê rượu khó uống,
Ba phần xương bệnh áo lười thay.
Bụi vàng vô hạn đều ngoài cửa,
Gió sớm, "Thức vi" hát một bài.
Nguồn: Hán văn Lý Trần, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 1999
[1] Tên bài thơ trong Kinh thi với lời “Thức vi! Thức vi! Hồ bất quy? Vi quân chỉ cố, Hồ vi hồ trung lộ?” (Suy vi quá rồi! Sao lại không trở về? Chẳng phải vì cớ có vua ở đây, Thì sao lại chịu thấm ướt đầm đìa trong sương lộ như thế này?)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Tư quy