18/10/2021 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn bạc Tầm Dương vọng Lư sơn
晚泊潯陽望廬山

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2013 22:44

 

Nguyên tác

挂席幾千里,
名山都未逢。
泊舟潯陽郭,
始見香爐峰。
嘗讀遠公傳,
永懷塵外蹤。
東林精舍近,
日暮但聞鐘。

Phiên âm

Quải tịch kỷ thiên lý,
Danh sơn đô vị phùng.
Bạc châu Tầm Dương quách,
Thuỷ kiến hương lô phong.
Thường độc Viễn công truyện,
Vĩnh hoài trần ngoại tung.
Đông Lâm tinh xá cận,
Nhật mộ đãn văn chung.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Lang thang mấy vạn dặm;
Lô sơn vẫn tít mù.
Bến Tầm Dương thuyền đỗ,
Chợt thấy đỉnh Hương lô.
Từng đọc truyện Tuệ Viễn;
Hoài mộ gót phiêu du.
Chùa Đông Lâm gần đó;
Sớm tối nghe chuông đưa
Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Vãn bạc Tầm Dương vọng Lư sơn