23/05/2024 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hành
山行

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 02:53

 

Nguyên tác

遠上寒山石徑斜,
白雲生處有人家。
停車坐愛楓林晚,
霜葉紅於二月花。

Phiên âm

Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,
Bạch vân sinh xứ[1] hữu nhân gia.
Đình xa toạ[2] ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.

Dịch nghĩa

Trèo mãi lên ngọn núi trong tiết trời lạnh, đường đá chênh chênh,
Ở giữa nơi mây trắng sinh sôi thoáng thấy có nhà người.
Dừng xe vì thích ngắm rừng phong dưới ánh chiều,
Lá gặp sương thu rực đỏ hơn cả hoa tháng hai lúc mùa xuân.

Bản dịch của Nam Trân

Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài,
Giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai.
Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm,
Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai.
[1] Có bản chép là “thâm xứ” 深處.
[2] Ở đây có nghĩa là bởi vì, không có nghĩa là ngồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Sơn hành