02/10/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tiệp kỳ 4
賀捷其四

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:15

 

Nguyên tác

欺天罔上謂天高,
天網恢恢更莫逃。
戶外重山空設險,
林間棲鳥不歸巢。
蠻溪路遠紆鸞馭,
玉帳謀深出虎韜。
四海只今俱帖靜,
預知後逸本先勞。

Phiên âm

Khi thiên võng thượng vị thiên cao,
Thiên võng khôi khôi cánh mạc đào.
Hộ ngoại trùng sơn không thiết hiểm,
Lâm gian thê điểu bất quy sào.
Man khê lộ viễn vu loan ngự,
Ngọc trướng mưu thâm xuất Hổ thao[1].
Tứ hải chỉ kim câu thiếp tĩnh,
Dự tri hậu dật bổn tiên lao.

Dịch nghĩa

Dối Trời lừa vua rồi bảo rằng Trời cao
Lưới Trời lồng lộng khó mà trốn thoát
Núi non trùng điệp dựng ngay trước cửa cũng chẳng được gì
Chim ở ngay trong rừng còn không về tổ được
Khe núi gây khó khăn cho đường xe kiệu loan
Từ trong trướng ngọc đã có mưu lược xuất quân
Bốn bể từ nay sẽ yên tĩnh
Biết trước rằng muốn sau được nhàn tức trước phải nhọc.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đổ lỗi Trời cao chẳng đến đâu!
Dối Trời gạt chúa, lưới trên đầu
Trước nhà núi dựng còn vô hiệu
Cạnh tổ chim nương chẳng được nào
Khe núi thêm phiền xe giá khó
Trướng rồng đã sẵn lược mưu sâu
Từ nay bốn bể bình yên cả
Nhọc trước tức nhàn sẽ đến sau.
[1] Là một cuốn binh thư (gồm 12 thiên) trong sáu cuốn binh thư tương truyền là do Thái Công Vọng 太公望, tức Khương Tử Nha 姜子牙 đời Tây Chu làm ra, gồm: Văn thao, Vũ thao, Long thao, Hổ thao, Báo thao và Khuyển thao. Ở đây tác giả dùng chữ “Hổ thao” với dụng ý hổ là chúa sơn lâm, có thể trị hết các loài trong rừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Hạ tiệp kỳ 4