24/05/2024 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phòng giang tốt kỳ 2
贈防江卒其二

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 14:38

 

Nguyên tác

壯士如駒出渥窪,
死眠牖下等蟲沙。
老儒細為兒郎說,
名將皆因戰起家。

Phiên âm

Tráng sĩ như câu xuất Ác Oa[1],
Tử miên dũ hạ đẳng trùng sa.
Lão nho tế vị nhi lang thuyết,
Danh tướng giai nhân chiến khởi gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kiện nhi mạnh giống ngựa thần,
Chết như trùng cát dưới chân cửa nhà.
Dạy con thuyết bởi nho già,
Giai nhân danh tướng cũng là từ đây.
[1] Tức hồ Ác Oa, ở Đôn Hoàng, Cam Túc, nơi sản sinh ra thiên mã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Tặng phòng giang tốt kỳ 2