13/04/2021 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng sơn trung
夢山中

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 20:31

 

Nguyên tác

清虛洞裡竹千竿,
飛瀑霏霏落鏡寒。
昨夜月明天似水,
夢騎黃鶴上仙壇。

Phiên âm

Thanh Hư[1] động lý trúc thiên can,
Phi bộc phi phi lạc kính hàn.
Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thuỷ,
Mộng kỳ hoàng hạc[2] thượng tiên đàn.

Dịch nghĩa

Trong động Thanh Hư có hàng nghìn cây trúc,
Thác nước bay xuống như lớp kính lạnh.
Đêm qua trăng sáng trời như nước,
Chiêm bao thấy cưỡi hạc vàng lên cõi tiên.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Trong động Thanh Hư trúc cả nghìn
Như màn gương, thác đổ triền miên
Đêm qua trăng sáng, trời như nước
Mơ cưỡi hạc vàng lên cõi tiên.
[1] Động Thanh Hư tại núi Côn Sơn, nơi Trần Nguyên Đán, ông ngoại của tác giả dưỡng già.
[2] Hạc vàng. Theo tích Phí Văn Vi quê ở Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sau khi chết hoá thành tiên, thường cưỡi hạc vàng về thăm quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mộng sơn trung