02/08/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu tinh 2
小星 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:16

 

Nguyên tác

嘒彼小星,
維參與昴。
肅肅宵征,
抱衾與裯。
寔命不猶!

Phiên âm

Hối bỉ tiểu tinh,
Duy sâm dữ Lão (Mão).
Túc túc tiêu chinh,
Bảo khâm dữ trù,
Thực mệnh bất du.

Dịch nghĩa

Tí ti những ngôi sao nhỏ kia,
Chỉ thấy sao Sâm sao Mão (ở phương tây).
Phải tề chỉnh gọn gàng đi đi lại lại trong ban đêm,
Và ôm cả mền đơn mền kép,
Thật vì số mệnh không đồng với của bà phu nhân vợ chính.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ti tí bé những ngôi
Sao Sầm sao Mão sáng ngời từng cao.
Chỉnh tề đi lại đêm thâu.
Mền đơn mền kép chực chầu lâm công.
Thật vì số mệnh chẳng đồng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

sâm: Mão (đọc lão để hợp vận), là tên hai chòm sao ở phương tây.
khâm: mền, chăn.
trù: mền đơn, chăn đơn. Khởi hứng cũng lấy từ hai chữ dữ mão, dữ trù ứng đối với nhau.
du: đồng với.

Họ Lữ nói rằng bà phu nhân không có tính ghen tuông thì các người thiếp sống yên ổn theo số mệnh. Cho nên nói rằng hễ trên chuộng nhàn, thì dưới chuộng nghĩa vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tiểu tinh 2