05/06/2023 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Nội vào thu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/09/2021 07:40

 

Hàng Buồm sáng chở sương về sớm,
để cửa nhà ai lá rụng đầy.
Ước gì em cũng như tôi thấy,
áo dài thấp thoáng cuối Mã Mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hà Nội vào thu