16/06/2024 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim ngân ngư kỳ 1

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 10:01

 

Phiên âm

Thuỷ súc thạch tư mãn,
Sơn ngư tỉ đội trần.
Thư hoàng toàn tại khẩu,
Kim ngọc trọng ư thân.
Hồ điệp nghinh hoa trạc,
Thiềm thừ đố nguyệt thôn.
Vật tình tăng vĩ đại,
Vĩ đại thế lân quân.

Dịch nghĩa

Nước chứa đầy cá, mảnh sứ,
Cá núi dàn như đội lính.
Đực cái (nhận ra) đều ở miệng,
Vàng ngọc (điểm) vẻ quý trọng trên mình.
Bướm đón hoa vọt lên,
Cóc ghen với mặt trăng bị nuốt.
Vật thường tình ghét đuôi lớn,
Đuôi lớn đời sẽ thương anh.

Bản dịch của Hoài Anh

Nước chứa đá, mảnh sứ,
Cá núi dàn đội binh.
Đực cái nhận từ miệng,
Vàng ngọc nặng trên mình.
Cóc ghen trăng bị nuốt,
Bướm đón hoa vọt nhanh.
Vật ghét loài đuôi lớn,
Đuôi lớn đời thương anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Kim ngân ngư kỳ 1