10/12/2022 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn Mặc Tử

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 05:03

 

Hàn Mặc Tử, trăng xưa còn đó
Biển Quy Nhơn gợi nhớ vần thơ
Thơ điên, thơ loạn, thơ đau khổ
Để Qui Hòa nhớ mãi người xưa!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Hàn Mặc Tử