20/06/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trồng cây

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2008 03:14

 

Muốn làm nhà cửa tốt
Phải ra sức trồng cây.
Chúng ta chuẩn bị từ ray,
Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà.
Ngày 30 tháng 5 năm 1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Trồng cây