22/10/2021 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 2
季秋蘇五弟纓江樓夜宴崔十三評事、韋少府侄其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:51

 

Nguyên tác

明月生長好,
浮雲薄漸遮。
悠悠照邊塞,
悄悄憶京華。
清動杯中物,
高隨海上查。
不眠瞻白兔,
百過落烏紗。

Phiên âm

Minh nguyệt sinh trường hảo,
Phù vân bạc tiệm già.
Du du chiếu biên tái,
Tiễu tiễu ức kinh hoa.
Thanh động bôi trung vật,
Cao tuỳ hải thượng tra.
Bất miên chiêm bạch thố,
Bách quá lạc ô sa.

Dịch nghĩa

Trăng sáng đang soi vằng vặc,
Mây trôi mỏng dần dần che khuất.
Xa xa chiếu nơi biên giới,
Buồn buồn nhớ tới kinh đô.
Trong vắt di chuyển cùng với cái trong chén,
Cao vời tưởng như đang ngồi trên bè vượt biển.
Không ngủ được nên ngắm thỏ trắng,
Đến trăm lần nên rớt cả khăn lụa đen.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăng sáng đang soi rõ,
Mây mỏng trôi che dần.
Biên ải chiếu lẳng lặng,
Kinh đô nhớ trân trân,
Đựng ly, trong cùng rượu,
Vượt bể, cao theo thuyền.
Không ngủ ngắm thỏ trắng,
Trăm lần tụt cả khăn.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 2