19/01/2022 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với Thị Màu

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:13

 

Em say như điếu, mặn như trầu
Khát đến vô cùng nỗi khát khao
Lăn lóc chi mà lăn lóc thế
Chi xuân hơ hớ cũng phai màu
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Với Thị Màu