18/06/2021 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chưa nơi đậu thuyền

Tác giả: Bùi Hữu Thiềm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi canhcuarooc vào 19/09/2018 21:19

 

Đã khi kén cá chọn canh
Để xơ cho mướp thì đành vậy thôi
Nửa đời hết lộng rồi khơi
Mãi chưa tìm được một nơi đậu thuyền.
Nguồn: Bùi Hữu Thiềm, Gửi cùng, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Thiềm » Chưa nơi đậu thuyền