06/10/2022 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường
金陵五題-生公講堂

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/05/2021 21:18

 

Nguyên tác

生公說法鬼神聽,
身後空堂夜不扃。
高坐寂寥塵漠漠,
一方明月可中庭。

Phiên âm

Sinh công thuyết pháp quỷ thần thinh (thính),
Thân hậu không đường dạ bất quynh.
Cao toạ tịch liêu trần mạc mạc,
Nhất phương minh nguyệt khả trung đình.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông Sinh giảng pháp quỷ thần nghe
Ông vắng nhà đêm then chẳng cài
Lặng lẽ ngồi cao mờ mịt bụi
Một bên trăng sáng giữa sân nhà.
Sinh công chỉ Đạo Sinh 道生 (355-434), còn gọi là Trúc Đạo Sinh 竺道生, một cao tăng cuối đời Tấn, đầu đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường