01/10/2020 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chạnh nhớ bến My Lăng

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 11/04/2012 15:33

 

Tưởng nhớ thi sĩ Yến Lan

My Lăng mặt sách nhuốm trăng vàng
Rượu hết, ngàn trăng, đợi quá giang
Cỏ lách đìu hiu đùa chị gió
Lý Ngư uốn lượn vọng khuôn vàng
Đò nằm đợi tắm hồn trăng bạc
Bến vắng chờ đưa khách văn sang
Ông lão say trăng đầu gối sách
Thuyền hồn lặng thoát bến hồng hoang…
Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Chạnh nhớ bến My Lăng