27/06/2024 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà cười

Tác giả: Ngọc Khương - Nguyễn Ngọc Khương

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2024 09:57

 

Em bước vào nhà cười
Cười giăng giăng mọi phía
Mặt người thành ông Kẹ
Thân người hoá đười ươi

Cái nhà cười chao ôi
Cười chi cười quay quắt?
Cười mà tuôn nước mắt
Mình cười mình lạ chưa!

Như vừa qua cơn mơ
Cái nhà cười đánh thức
Em sống trong đời thực
Đừng để ai cười mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Khương » Nhà cười