20/03/2023 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khẩu hào hựu thị Bùi Địch
口號又示裴迪

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 25/06/2010 01:49

 

Nguyên tác

安得捨塵網,
拂衣辭世喧。
悠然策藜杖,
歸向桃花源。

Phiên âm

An đắc xả trần võng,
Phất y từ thế huyên.
Du nhiên sách lê trượng,
Quy hướng đào hoa nguyên.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Dễ chi thoát khỏi lưới đời,
Dễ chi giũ áo tránh nơi ồn ào.
Gậy lê, bước thấp bước cao,
Thảnh thơi đến suối hoa đào rong chơi.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, Nxb Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Khẩu hào hựu thị Bùi Địch