15/06/2024 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 10/08/2021 16:06

 

Nguyên tác

年少辭家從冠軍,
金妝寶劍去邀勛。
不知馬骨傷寒水,
唯見龍城起暮雲。

Phiên âm

Niên thiếu từ gia tòng quán quân,
Kim trang bảo kiếm khứ yêu huân.
Bất tri mã cốt thương hàn thuỷ,
Duy kiến Long thành[1] khởi mộ vân.

Bản dịch của Đông A

Tuổi trẻ xa nhà nhập ngũ trông
Giáp vàng bảo kiếm kiếm quân công
Nào hay xương ngựa phơi sông lạnh
Chỉ thấy Long thành mây tối buông
[1] Địa danh đất Hung Nô thời Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Tái hạ khúc