06/06/2023 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Vương Duy “Xuân dạ trúc đình tặng biệt”
酬王維春夜竹亭贈別

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2014 16:09

 

Nguyên tác

山月隨客來,
主人興不淺。
今宵竹林下,
誰覺花源遠。
惆悵曙鶯啼,
孤雲還絕巘。

Phiên âm

Sơn nguyệt tuỳ khách lai,
Chủ nhân hứng bất thiển.
Kim tiêu trúc lâm hạ,
Thuỳ giác hoa nguyên viễn.
Trù trướng thự oanh đề,
Cô vân hoàn tuyệt nghiễn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng núi theo chân khách đến
Chủ nhân hứng thú biết bao
Đêm nay dưới vườn trúc óng
Ai bảo xa xôi nguồn đào
Buồn bã oanh kêu báo sáng
Mây lẽ bay về đỉnh cao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Thù Vương Duy “Xuân dạ trúc đình tặng biệt”