08/12/2022 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miên Cốc hồi ký Sái thị Côn, Trọng
綿穀回寄蔡氏昆仲

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 20:43

 

Nguyên tác

一年兩度錦江遊,
前值東風後值秋。
芳草有情皆礙馬,
好雲無處不遮樓。
山牽別恨和腸斷,
水帶離聲入夢流。
今日因君試回首,
淡煙喬木隔綿州。

Phiên âm

Nhất niên lưỡng độ Cẩm giang[1] du,
Tiền trị đông phong hậu trị thu.
Phương thảo hữu tình giai ngại mã,
Hảo vân vô xứ bất già lâu.
Sơn khiên biệt hận hoà trường đoạn,
Thuỷ đới ly thanh nhập mộng lưu.
Kim nhật nhân quân thí hồi thủ,
Đạm yên kiều mộc cách Miên Châu[2].

Dịch nghĩa

Một năm hai lần chu du qua sông Cẩm,
Lần trước vào mùa xuân, lần sau vào mùa thu.
Cỏ thơm như có tình đều níu chân ngựa lại,
Mây không chỗ nào không vần vũ trên lầu.
Núi níu tình ly biệt làm buồn đứt ruột,
Sông réo rắt tiếng tiễn đưa ru hồn vào mộng.
Hôm nay nhân viết thơ này ngoái nhìn về nơi các ông,
Chỉ thấy sương khói và cây cao ở Miên Châu ngăn cách.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Một năm hai độ chơi sông Gấm
Trước cảnh trời xuân, nay cảnh thu
Cỏ vấn vương tình thêm vướng ngựa
Mây trôi man mác những che lầu
Chênh vênh núi chất lòng như đứt
Róc rách dòng xuôi mộng cũng sầu
Nhìn lại hôm nay nhân có bác
Khói mờ cây ngất đất Miên Châu
Miên Cốc nay là huyện Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Sái thị Côn Trọng là hai anh em nhà họ Sái, tên Côn và Trọng. Khi du ngoạn Thành Đô, tác giả ngụ tại nhà hai người này.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
[1] Sông chảy qua Thành Đô (thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên), trong bài ngụ ý Thành Đô. Miên Cốc ở hướng đông bắc Thành Đô, cách 270 km.
[2] Nay là huyện Miên Dương, nằm giữa Thành Đô và Miên Cốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Miên Cốc hồi ký Sái thị Côn, Trọng