29/05/2023 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường làng và bến đò

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/01/2023 16:38

 

Đường làng rả rích mưa đêm
Để cho hương sả rối ren tóc thề
Bến đò vằng vặc trăng quê
Để cho khăn lượt áo the ngóng chờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đường làng và bến đò