27/05/2022 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Diệu tuẫn tiết

Tác giả: Nguyễn Văn Giai - 阮文偕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 22:53

 

Khảng khái ai hơn đốc bộ Hoàng,
Khăng khăng dạ sắt với gan vàng.
Bóng chiều khó lẽ đem về ngọ,
Nợ nước xin đành gửi nắm xương.
Võ miếu cây treo dây tiết nghĩa,
Nùng sơn đá tạc chữ cương thường.
Thành năm Quý Dậu nào ai trách,
Chính khí không hề thẹn tuyết sương.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Giai » Hoàng Diệu tuẫn tiết