10/12/2022 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ôn Thần kỳ 2
送瘟神其二

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2008 10:19

 

Nguyên tác

春風楊柳萬千條,
六億神州盡舜堯。
紅雨隨心翻作浪,
青山著意化為橋。
天連五嶺銀鋤落,
地動三河鐵臂搖。
借問瘟君欲何往,
紙船明燭照天燒。

Phiên âm

Xuân phong dương liễu vạn thiên điều,
Lục ức Thần Châu tận Thuấn, Nghiêu.
Hồng vũ tuỳ tâm phiên tác lãng,
Thanh sơn trước ý hoá vi kiều.
Thiên liên ngũ lĩnh ngân sừ lạc,
Địa động tam hà thiết tý diêu.
Tá vấn Ôn quân dục hà vãng,
Chỉ thuyền minh chúc chiếu thiên thiêu.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Gió xuân phơ phất liễu thêm xuân
Nghiêu Thuấn là đây sáu ức dân
Mưa đỏ tự dâng cơn sóng lớn
Non xanh khéo bắc nhịp cầu thân
Cuốc vang năm núi trời rung động
Tay khuấy ba sông nước chuyển vần
Thử hỏi Ôn Thần đâu lối tránh?
Lửa hồng thuyền giấy tiễn đưa chân
Ngày 1-7-1958.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Tống Ôn Thần kỳ 2