08/07/2020 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya lặng gió thanh trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 14:12

 

Đêm khuya lặng gió thanh trời,
Khuyên chàng bớt ngủ nghe lời em than.
Khảo dị:
Đêm khuya lặng gió thanh trời,
Ruột dường dao cắt vì lời mình than.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya lặng gió thanh trời