06/12/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua ải Chi Lăng

Tác giả: Nguyễn Khôi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 27/09/2009 18:52

 

Ờ, đây là ải Chi Lăng
Nơi Vua Lê chém Liễu Thăng một chiều
Đà đao một nhát tuyệt chiêu
Vạn tên bỏ xác bên đèo Mã Yên
Nghìn năm chống giặc bao phen
Bớ quân xâm lược chớ quên ải này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khôi » Qua ải Chi Lăng