18/06/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngõ đợi

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 18:53

 

Bấy nhiêu trót mãi... thì thương mãi
Mong gì nắn lại mảnh trăng nghiêng
Miệt mài ngõ đợi mờ sương khói
Cũng chỉ mưa đằm bạc áo đen...
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Ngõ đợi