30/06/2022 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghi vào albom (Mượn ý Bairơn)
В альбом (Из Байрона)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2008 08:14

 

Nguyên tác

Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.

И если, после многих лет,
Прочтешь ты, как мечтал поэт,
И вспомнишь, как тебя любил он,
То думай, что его уж нет,
Что сердце здесь похоронил он.

Bản dịch của Tạ Phương

Như nấm mồ cô đơn
Khiến nao lòng lữ khách
Trang giấy nhạt nhoà này
Cũng hằng mong cuốn hút
Ánh mắt người tôi thương

Nếu sau nữa nhiều năm
Đọc điều nhà thơ ước
Nhớ lại mối tình chàng
Em hãy tin: chàng khuất
Tim còn vùi trong trang
1836

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Ghi vào albom (Mượn ý Bairơn)