04/12/2021 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật sơn trung hành
春日山中行

Tác giả: Bùi Duyệt - 裴說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:54

 

Nguyên tác

數竿蒼翠擬龍形,
峭撥須教此地生。
無限野花開不得,
半山寒色與春爭。

Phiên âm

Sổ can thương thuý nghĩ long hình,
Tiễu bát tu giao thử địa sinh.
Vô hạn dã hoa khai bất đắc,
Bán sơn hàn sắc dữ xuân tranh.

Dịch nghĩa

Vài cây tre xanh hình dáng như con rồng,
Cao chót vót thẳng tắp từ đất vùng này sinh ra.
Không hoa đồng nội nào có thể so sánh với chúng được,
Nửa núi tiêu điều vì khí lạnh, nửa kia tre vẫn xanh tốt như mùa xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vài tre hình dáng giống như rồng
Thẳng tắp vươn cao tự đất trồng
Hoa núi làm sao so sánh được
Đông về tàn tạ, tre thì không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Duyệt » Xuân nhật sơn trung hành