07/12/2021 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
題德溪子幽居次阮循甫進士韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2014 06:46

 

Nguyên tác

疏篁臨曲徑,
紅葉遶幽居。
斜日顏常駐,
春風與未除。
桂花香受茗,
蕉葉綠翻書。
我欲攜摩詰,
君看畫不如。

Phiên âm

Sơ hoàng lâm khúc kính,
Hồng diệp nhiễu u cư.
Tà nhật nhan thường trú,
Xuân phong dữ vị trừ.
Quế hoa hương thụ mính,
Tiêu diệp lục phiên thư.
Ngã dục huề Ma Cật,
Quân khán hoạ bất như.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lá đỏ trùm nhà vắng
Đường quanh rải trúc thưa
Ánh tà ngưng trên má
Hứng dậy gió xuân đưa
Hoa quế, hương trà quyện
Tàu chuối sáng từng tờ
Mượn tranh Ma Cật hỏi
Bạn xem vẽ giống chưa?
Đức Khê Tử chưa rõ là ai. Nguyễn Tuần Phủ là tự của Nguyễn Văn Lý (1795-1868), hiệu Chí Hiên, Chí Đình, Đông Khê, còn có tự Chí Am, người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, là bạn thân của tác giả. Ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu (1825), tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1832) đời Minh Mệnh. Ông từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Tri phủ Thuận An, Án sát Phú Yên, Đốc học Hưng Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[] Vương Duy (701-761) đời Đường, giỏi thi thư hoạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận