16/01/2021 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có một người trai nào trong chúng ta
Van-e mostan olyan legény

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2012 08:51

 

Nguyên tác

Van-e mostan olyan legény,
Aki fél,
Ha a mennykő jár is ott a
Fejénél?
Takarodjék el közülünk
A gyáva,
Bújjék bele a kemence
Lyukába!

Testvéreim a szabadság
Nevében,
Álljuk meg a helyet amúgy
Keményen,
Mutassuk meg, hogy mik vagyunk?
Olyanok,
Akiken a veszedelem
Ki nem fog!

A legelső jeladásra
Kiállunk,
Ha elesünk, új sor áll föl
Utánunk;
Ha két magyar marad is a
Világon:
(Csak e kettő szabad legyen)
Nem bánom!

Háromszinű magyar zászló,
Dicső jel!
Védelmezünk megfeszített
Erővel,
Kiemeltük a porból szent
Szárnyadat,
Röpűlj előttünk a magas
Ég alatt!

Háromszinű magyar zászló,
Vezérelj,
Egyikünk sem fösvénykedik
Vérével!
Ellenséged előbb meg nem
Taposhat,
Míg vérünkkel be nem festett
Pirosra!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Có một người trai nào trong chúng ta
Run sợ
Khi chớp loá
Quanh vai?
Hắn phải rời hàng ngũ chúng ta đi
Đồ hèn nhát
Cho hắn che đầu hắn lại
Bằng miếng vải che đầu!

Các bạn ơi, nhân danh
Tự do thần thánh
Chúng ta luôn vững chân
Không nghiêng ngả
Ta cho thế giới biết
Ta là ai
Trong hàng ngũ chúng ta
Chỉ có những con người

Khi tiếng kèn bắt đầu gọi
Ta tiến tới!
Những người trai dũng cảm sẽ đến thay ta
Nếu ta ngã xuống!
Cho chỉ hai người Hung-ga-ri sống
Thì cũng không sao
Cốt nhất là hai người ấy
Sống tự do!

Quốc kỳ Hung-ga-ri có ba màu
Dấu hiệu đẹp làm sao!
Bảo vệ nó, cho đến lúc tay ta
Không còn máu chảy!
Quốc kỳ yêu mến ơi
Hãy bay cao trước mặt chúng tôi

Cho đến lúc chúng tôi chết
Chúng tôi sẽ giơ anh lên cao ngất
Hỡi quốc kỳ ba màu
Dù anh có bị trăm viên đạn bắn
Chúng tôi sẽ bảo vệ anh
Bằng máu đổ
Kẻ thù không thể đạp anh
Dưới chân
Dù chúng tôi có bị máu đổ
Đầm đìa!
Pest, 4-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Có một người trai nào trong chúng ta