23/01/2021 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc thuỷ nguyệt tại thủ
掬水月在手

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2008 19:07

 

Nguyên tác

無事江頭弄碧波,
分明掌上見姮娥。
不知李謪仙人在,
曾向江頭捉得麼。

Phiên âm

Vô sự giang đầu lộng bích ba,
Phân minh chưởng thượng kiến Hằng Nga.
Bất tri Lý Trích Tiên nhân tại,
Tằng hướng giang đầu tróc đắc ma.

Dịch nghĩa

Rảnh rỗi không việc gì nên đùa giỡn với làn sóng xanh ở chốn đầu sông
Rõ ràng trên tay mình lại thấy được Hằng Nga
Không biết thi hào Lý Trích Tiên (tức Lý Bạch) lúc sinh tiền từng hướng về chốn đầu sông
Chẳng hay có bắt được Hằng Nga không?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Rảnh rỗi đầu sông dỡn sóng xanh
Hằng Nga hiện rõ giữa tay mình
Đầu sông ông Lý xưa từng đến
Có bắt Hằng Nga được bóng hình?
“Cúc thuỷ nguyệt tại thủ” là câu thơ trong bài Xuân sơn nguyệt dạ của Vu Lương Sử 于良史 đời Đường.

Bài thơ này trong Đông nam kỷ văn 東南紀聞 chép là của một văn sĩ tên là Chu Thiếu Du 朱少遊 đời Tống với một chút khác biệt như sau:
十指纖纖弄碧波,
分明掌上見姮娥。
不知李白當年醉,
曾向江邊捉得麼。

Thập chỉ tiêm tiêm lộng bích ba,
Phân minh chưởng thượng kiến Hằng Nga.
Bất tri Lý Bạch đương niên tuý,
Tằng hướng giang biên tróc đắc ma.

(Mười ngón tay nhỏ thon giỡn sóng biếc,
Rõ ràng trên bàn tay thấy Hằng Nga.
Không biết Lý Bạch lúc đương thời say,
Từng hướng về phía đầu sông không biết có bắt được Hằng Nga không.)

Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Cúc thuỷ nguyệt tại thủ