28/06/2022 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày thứ hai hổ thẹn - 13.4.1987
부끄러운 월요일 1987. 4.13

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2013 21:23

 

Nguyên tác

온 나라가 일손을 멈추고
한 사람의 목소리에
귀기울이던 날
마침 중간 시험이 시작되던 월요일
안경을 쓰고
넥타이를 매고
교단에 선 나 자신이
부끄럽고
창피해서
커닝하는 학생들을
잡아낼 수가 없었다.
그들과
나와

누가 정말로 부정행위를 하고 있는지
가려낼 수가 없었다.
어느 한 사람인가
우리 모두인가
아니면 온 나라인가

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Cái ngày tất cả đất nước dừng việc đang làm
để lắng nghe
tiếng nói của một con người
Đúng vào ngày thứ hai, bắt đầu thi giữa học kỳ
Mắt đeo kính
cổ thắt cà vạt
đứng trên bục giảng đường, tôi tự thấy mình
ngượng ngùng
xấu hổ
không thể chỉ ra
những học sinh quay cóp
Giữa họ
và tôi
và chính nó
không thể nào phân biệt được
ai mới chính là người đã có hành vi bất chính
Một người nào đó thôi ư
hay là tất cả chúng tôi
không thế thì, là tất cả đất nước này ư!
Ngày 13-4-1987 là ngày Tổng thống độc tài công bố không trao chính quyền cho người nhiệm kỳ sau (theo tác giả).
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Ngày thứ hai hổ thẹn - 13.4.1987