18/06/2021 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục tặng Phương Đình
復贈方亭

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:27

 

Nguyên tác

一夜相逢莫自忙,
百年爲客路猶長。
對君偏有狐邱感,
何處溪山是故鄉。

Phiên âm

Nhất dạ tương phùng mạc tự mang,
Bách niên[1] vi khách lộ do trường.
Đối quân thiên hữu hồ khâu[2] cảm,
Hà xứ khê sơn thị cố hương.

Dịch nghĩa

Một đêm gặp nhau không nên bộn rộn,
Trăm năm làm khách đường còn dài.
Đối với ông, tôi riêng có tình cảm “quay đầu về núi”,
Nơi nào có núi, có khe là quê cũ.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một tối bên nhau chẳng vội vàng,
Trăm năm lữ khách lắm cung đường.
Như anh ý “cáo quay về núi”,
Rừng, suối nơi nào cũng cố hương!
Phương Đình là tên hiệu Nguyễn Văn Siêu.

[1] Thời xưa quan niệm cuộc sống con người 100 năm chỉ như một khách trọ.
[2] Câu ngạn ngữ “Hồ tử thủ khâu” chuyển nôm thành “Cáo chết ba năm quay đầu về núi” được dung làm biểu tượng cho tình cảm cố hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Phục tặng Phương Đình