06/07/2022 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Yển Thành Nhạc vương miếu

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 06:55

 

Phiên âm

Tráng hoài khảng khái ẩm Hoàng Long[1],
Thiết giáp, đâu mâu, khiếu xá không.
Hương đính nghinh sư, hân phụ lão,
Kim bài phụng chiếu, khấp anh hùng.
Thiên giao Nam Tống ngu hoà tự,
Nhân vị Trung Nguyên tích chiến công[2].
Liệt phẫn do di cung kiếm địa,
Nhất đình tùng bách vãn hào phong.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Những mong uống rượu ở Hoàng Long,
Giáp trụ thân mang, miệng thét lừng.
Hương đội đón quân mừng phụ lão,
Bài vàng vâng chiếu, khổ anh hùng.
Trời xui Nam Tống ngu hòa ước,
Người hận Trung Nguyên tiếc chiến công.
Căm phẫn còn lưu nơi chiến trận,
Chiều hôm gió rít giữa sân tùng.
Miếu thờ Nhạc Phi ở huyện Yển Thành (tỉnh Hà Nam, Trung Hoa).

[1] Kinh đô nhà Kim (tỉnh Liêu Đông), nơi Nhạc Phi rắp tâm chinh phạt để khôi phục toàn cõi Trung Nguyên cho nhà Tống.
[2] Đại sự không thành, Nhạc Phi bị tên phản thần Tần Cối lừa dùng chỉ giả mạo của vua triệu về triều rồi hãm hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đề Yển Thành Nhạc vương miếu