12/08/2020 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy năm trời qua tưởng xa em

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 14:45

 

Mấy năm trời qua tưởng xa em,
Hay đâu trời định anh với em lại cang thường.
Ông Tơ xe sợi chỉ hường,
Đố em có biết điệu cang thường của ai.
Đêm cách bức, ngày chẳng vãng lai,
Ông Tơ xe mối chỉ cho hai đứa mình.
Chỉ tơ đứt mói thình lình,
Bậu ơi, thương chưa phải dạ mà tình đã khiến xa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mấy năm trời qua tưởng xa em