21/05/2024 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân ngoại bằng đoàn
雲外鵬摶

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 20:28

 

Nguyên tác

久向滄溟暫翼垂,
扶搖一上世稱奇。
乘風破浪三千水,
撥霧凌雲九萬池。
牧野鷹揚初得力,
南陽龍起正逢時。
超然自有昂霄志,
堂內原非燕雀知。

Phiên âm

Cửu hướng thương minh tạm dực thuỳ,
Phù dao nhất thướng thế xưng kỳ.
Thừa phong phá lãng tam thiên thuỷ,
Bát vụ lăng vân cửu vạn trì.
Mục Dã[1] ưng dương sơ đắc lực,
Nam Dương[2] long khởi chính phùng thì.
Siêu nhiên tự hữu ngang tiêu chí,
Đường nội nguyên phi yến tước tri.

Dịch nghĩa

Từ lâu đã hướng ra biển xanh nhưng tạm thời còn rủ cánh,
Bỗng như cơn lốc vụt lên, đời khen là lạ.
Cưỡi gió đạp sóng qua ba ngàn sông,
Phá mù lướt mây vượt chín vạn hồ.
Như chim ưng giương cánh, bước đầu ra sức ở Mục Dã,
Như rồng gặp thời vùng dậy ở Nam Dương.
Vượt lên tất cả, tự mình có chí ngang trời,
Đâu phải là bọn én sẻ trong nhà biết được.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chí vượt trùng dương, tạm rủ cánh,
Bỗng như lốc cuốn, lạ trên đời.
Phá mù đạp sóng ngàn sông suối,
Cưỡi gió đè mây vạn dặm khơi.
Mục Dã, ưng vươn khi đủ sức,
Nam Dương, rồng trỗi lúc đương thời.
Trong nhà én sẻ làm sao biết,
Tất cả vượt lên, chí hướng trời.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

[1] Thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nơi Chu Vũ Vương diệt vua Trụ nhà Ân.
[2] Tên quận ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi còn ở Ẩn, Gia Cát Lượng làm ruộng ở đó, lấy hiệu là Ngoạ Long. Lưu Bị ba lần đến mời ông mới ra giúp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vân ngoại bằng đoàn