18/09/2020 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:11

 

Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng,
Anh lấy cô mình cho chóng có con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng