03/08/2020 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sớm mai anh ngủ dậy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:56

 

Sớm mai anh ngủ dậy,
Anh súc miệng, anh rửa mặt,
Anh xách cái rựa quéo,
Anh lên hòn núi quẹo,
Anh đốn cây củi còng queo.
Anh than với em, cha anh khó mẹ anh nghèo,
Đôi đũa tre yếu ớt, không dám quèo con mắm nhum[1].
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Cá làm mắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sớm mai anh ngủ dậy