03/02/2023 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiển hiện

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 19:06

 

Không gian nhuộm đủ dáng người yêu
Bước đến nơi đâu cũng nhớ nhiều
Ngó mãi hàng cây và gió thoảng
Hình em hiển hiện tiếng cười khêu.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hiển hiện