28/07/2021 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hổng có chi

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:03

 

Răng mà đau dữ? Cái đầu?
Lấy tay tôi bóp, vẫn đau như thường
Mắt tôi ngó xuống phố phường
Xe đời một chuyến trên đường vẫn lăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Hổng có chi