17/05/2021 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 2
無題其二

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 08:11

 

Nguyên tác

平生所學已收功,
杯酒從容節慨雄。
一死為仁酬帝卷,
千秋南越振文風。
妖氛辟易寒西賊,
義氣昭回並武公。
從此知鄉多有後,
綿綿祭祀國家同。

Phiên âm

Bình sinh sở học dĩ thu công
Bồi tửu tùng dung tiết khái hùng.
Nhứt tử Qui Nhơn thù đế quyển,
Thiên thu Nam Việt chấn văn phong.
Yên phân tích dịch hàn Tây tặc[1].
Nghĩa khí chiêu hồi tịnh Võ công[2].
Tùng thử tri khanh đa hữu hậu,
Miên miên tế tự quốc gia đồng[3].

Dịch nghĩa

Những điều từng học lúc bình sinh, đã thu được công,
Chén rượu thung dung, tiết tháo hùng.
Một chết ở Quy Nhơn, đền ơn vua.
Chấn hưng văn phong nghìn thu nước Nam Việt.
Khí yêu tà phá tan, làm giặc Tây sợ hãi,
Gọi nghĩa khí trở về, sánh ngang với Võ Công (Võ Tánh).
Từ đây biết ông còn có hậu,
Mãi mãi được nhà nước thờ tự.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Bình sinh sở học đã nên công,
Chén rượu ung dung, tiết tháo hùng.
Một chết Qui Nhơn đền nghĩa Chúa,
Nghìn Thu Nam Việt chấn văn phong.
Hơi tà lui sợ, run Tây tặc,
Khí nghĩa đời soi, sánh Võ Công.
Mới biết từ đây ông có hậu,
Phụng thờ mãi mãi với non sông.
[1] Chỉ quân Tây Sơn.
[2] Võ Tánh.
[3] Nguyên chú: “Ngô Tùng Châu không có con nối. Khi dẹp yên giặc, Võ Tánh được gia tăng Trung hưng đệ nhất công thần Thái uý Quốc công, Ngô Tùng Châu được gia tăng Thái tử thái sư Quốc công, được tế vào mùa xuân và mùa thu, mỗi ông lại được ban tự điền, dân phu thủ mộ theo đẳng cấp khác nhau, ân trạch rất nhiều.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Vô đề kỳ 2