19/01/2022 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không còn là

Tác giả: Halina Poświatowska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2008 09:57

 

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Mắt tôi - không còn là mắt nữa
mà là những vì sao
tản mạn khắp trời

Da tôi - không còn là da nữa
là ngoài cửa sổ tuyết rơi
nhẹ ghim vào mặt đất

Tình yêu của tôi đã từng cắm rễ
đã từng thẳm sâu
đã từng tăm tối

Đất bị đốt nứt ra lặng lẽ
Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Halina Poświatowska » Không còn là