18/04/2021 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tử Vạn đệ hoàn Lê Thành thự
送子萬弟還黎城署

Tác giả: Trần Duy Tùng - 陳維崧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 22:29

 

Nguyên tác

小弟朝來別我行,
正逢京國逼清明。
一鞭晚宿臨洺驛,
三月人歸上黨城。
遠道夢隨春水闊,
微官裝抵柳花輕。
阿兄索米尤堪哂,
可及哦松格調清。

Phiên âm

Tiểu đệ triêu lai biệt ngã hành,
Chánh phùng kinh quốc bức thanh minh.
Nhất tiên vãn túc Lâm Danh[1] dịch,
Tam nguyệt nhân quy Thượng Đảng[2] thành.
Viễn đạo mộng tuỳ xuân thuỷ khoát,
Vi quan trang để liễu hoa khinh.
A huynh sách mễ[3] vưu kham sẩn,
Khả cập nga tùng cách điệu thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày mai tiểu đệ chia tay,
Về nơi đô hội cận ngày thanh minh.
Vung roi chiều đến Lâm Danh,
Ba tháng Thượng Đảng viễn trình gian truân.
Đường xa mộng cuốn sông xuân,
Hành trang quan nhỏ nhẹ chừng hoa dương.
Mưu sinh diễu cợt anh thường,
Hay ngâm vịnh gió thổi hương cho tùng.
Tử Vạn tức Trần Tông Thạch 陳宗石 (1644-1720) tự Tử Vạn, em út của Trần Duy Tung. Lê Thành thuộc thị trấn Trường Trị, Sơn Tây, trước được gọi là Lê Hầu quốc 黎侯國.

[1] Tức huyện Vĩnh Niên, Hà Bắc, sau nhập vào thành Hàm Đam, nên tác giả gọi là kinh quốc.
[2] Đông nam Sơn Tây.
[3] Mưu sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Tùng » Tống Tử Vạn đệ hoàn Lê Thành thự