20/09/2020 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác Quỷ - Phần 1 (X)
Демон - Часть 1 (X)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2009 17:10

 

Nguyên tác

Измучив доброго  коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала.
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий  стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи,- кругом она
Вся галуном  обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.

Bản dịch của Đức Mẫn

Chiều tối dần. Tiệc cưới còn đợi đấy
Ngựa thở dồn, bốn vó đã gần xiêu
Tân lang bồn chồn, roi ngựa giơ cao
Phóng dọc bờ Arácva xanh mượt
Đàn lạc đà bước sau chàng ngật ngưỡng
Lưng nặng đầy quà cưới xếp chông chênh
Cổ lạc đà đeo nhạc, lắc inh inh
Tiếng xa vọng một dặm dài hút mắt
Một đôi lúc chàng quay đầu xem xét
Ánh kiếm loè như ánh chớp ngang hông
Súng lên nòng chàng dắt trễ bên lưng
Chúa tể miền Xinôđan kiêu hãnh
Gió lén lút thổi tung tà áo lạnh
Phô viền vàng trang nhã nét hoa văn
Yên dệt màu, cương sóng cụm ngù đan
Ngựa hổn hển mép sùi từng đụn bọt
Bờm như suối chảy sắc vàng óng mượt
Rõ ra nòi Karabac tinh anh
Sông này đây: bờ hẹp uốn vòng quanh
Ngựa lạc giọng nghiêng đầu nhìn sóng bọt
Đường mép nước chênh vênh và đất trượt
Bên đá cao, bên nước cuốn hiểm nghèo
Muộn mất rồi, kìa, đỉnh tuyết cheo leo
Mặt trời đã sa chân rồi nhắm mắt
Sương đổ xuống đàn lạc đà bước
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Ác Quỷ - Phần 1 (X)