24/01/2022 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan Khê trạo ca kỳ 2
蘭溪棹歌其二

Tác giả: Uông Quảng Dương - 汪廣洋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:26

 

Nguyên tác

野鳧晴踏浪梯平,
越上人家住近城。
箬葉裹魚來換米,
松舟一個似梭輕。

Phiên âm

Dã phù tình đạp lãng thê bình,
Việt thượng nhân gia trú cận thành.
Nhược[1] diệp khoả ngư lai hoán mễ,
Tùng chu nhất cá tự thoa khinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bầy vịt nước tạnh trời đua đạp sóng,
Nhà cư dân xứ Việt ở gần thành.
Đem đổi gạo, cá gói trong lá trúc,
Thuyền cây tùng như thoi dệt bơi nhanh.
[1] Tức “nhược trúc” 箬竹, một loại trúc có lá to và rộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Quảng Dương » Lan Khê trạo ca kỳ 2